Затвердження інвестиційної програми підприємства на 2018 рік

Дата об'яви: 06.09.2017р.

ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» 21 вересня 2017 року в 12:30 годин буде проводити відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності встановлення нових тарифів та затвердження інвестиційної програми підприємства на 2018 рік за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. 152-й Стрілецької дивізії, 16.

Відповідно до положень «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року №866, ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» інформує про майбутнє винесення на розгляд НКРЕКП питань про встановлення тарифу на відпуск електричної енергії в ОРЕ України та тарифів на виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів на 2018 рік, а також про затвердження інвестиційної програми підприємства на 2018 рік.

Необхідність перегляду тарифів обумовлена загальною зміною економічних умов у країні, ростом цін виробників на товари, роботи, послуги, ростом рівня заробітної плати. Розмір інфляції в Україні за сім місяців поточного року склав 8,2%.

Показники Чинні тарифи Проект на 2018 рік % росту
1 Тариф на відпуск електроенергії, коп./кВтг без ПДВ, у тому числі 199,52 221,86 11,2
1.1 Складова собівартості, коп./кВтг 187,63 204,50 8,9
1.2 Складова прибутки для фінансування інвестиційної програми, коп./кВтг 0 10,88
2 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення, грн./Гкал без ПДВ 628,43 628,43 0
3 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ, грн./Гкал без ПДВ 689,24 689,24 0
4 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб промислових споживачів, грн./Гкал без ПДВ 1002,86 741,17 -26,1

Підприємством розроблена інвестиційна програма на 2018 рік на суму 63 695,7 тис. грн., яка містить у собі ряд заходів, що спрямовані на підвищення надійності та економічності роботи ТЕЦ.

Заходи Сума,тис.грн
1 Турбогенератор №8. Заміна генератора Т2-50-2 на модернізований 43 742,8
2 Модернізації щита постійного струму з заміною акумуляторних батарей №1, 2 та зарядних пристроїв. 2 556,5
3 Реконструкция золовідвалу 17 041,4
4 Розробка проекту системи автоматичного пожежогасіння кабельних каналів 355,0
Всього 63 695,7

Очікуємо зауважень та конструктивних пропозицій від усіх зацікавлених осіб, а також участі у відкритім обговоренні. Зауваження та пропозиції приймаються до 21.09.2017 р.