Встановлення нових тарифів на 2019 рік

Дата об'яви: 10.09.2018р.

ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» 24 вересня 2018 року в 12:30 годин буде проводити відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності встановлення нових тарифів та затвердження інвестиційної програми підприємства на 2019 рік за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. 152-й Стрілецької дивізії, 16.

Відповідно до положень «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року №866, ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» інформує про майбутнє винесення на розгляд НКРЕКП питань про встановлення тарифу на відпуск електричної енергії в ОРЕ України та тарифів на виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів на 2019 рік, а також про затвердження інвестиційної програми підприємства на 2019 рік.

Необхідність перегляду тарифів обумовлена загальною зміною економічних умов у країні, ростом цін виробників на товари, роботи, послуги, ростом рівня заробітної плати.

Показники Чинні тарифи Проект на 2019 рік % росту
1 Тариф на відпуск електроенергії, коп./кВтг без ПДВ, у тому числі: 245,40 294,68 20,1
1.1 Складова собівартості, коп./кВтг 239,89 284,66 18,7
1.2 Складова прибутки для фінансування інвестиційної програми, коп./кВтг 0,00 10,02
2 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення, грн./Гкал без ПДВ 655,77 802,68 18,8
3 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ, грн./Гкал без ПДВ 815,09 968,23 18,8
4 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб промислових споживачів, грн./Гкал без ПДВ 807,54 971,84 20,3

Підприємством розроблена інвестиційна програма на 2019 рік на суму 17 041,4 тис. грн., яка містить у собі ряд заходів, що спрямовані на підвищення надійності та економічності роботи ТЕЦ.

Заходи Сума, тис. грн.
1 Реконструкция золовідвалу 17 041,4
Всього 17 041,4

Очікуємо зауважень та конструктивних пропозицій від усіх зацікавлених осіб, а також участі у відкритім обговоренні. Зауваження та пропозиції приймаються до 24.09.2018 р.