ОГОЛОШЕННЯ

Дата об'яви: 23.12.2019р.

ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» 08 січня 2020 року в 12:30 годин буде проводити відкрите обговорення (відкрите слухання) щодо необхідності перегляду тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на 2020 рік за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. 152-й Стрілецької дивізії, 16.

Відповідно до положень «Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг», затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 року №866, ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» інформує про майбутнє винесення на розгляд НКРЕКП питань про перегляд тарифу на відпуск електричної енергії в ОРЕ України та тарифів на виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів на 2020 рік.

04 грудня 2019 року прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» №330-ІХ, яким передбачено, що до 1 квітня 2020 року Регулятор має право встанавлювати на рівні не нижче собівартості тариф на відпуск електричної енергії виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, у ввипадках, передбачених рішенням Кабінету Міністров України про покладання спеціальних обов'язкив за зверненням такого виробника.

Необхідність встановлення тарифу на відпуск електричної енергії для Товариства відповідно до зазначеного закону обумовлена тим, що діючі умови функціювання ринку електричної енергії не дозволяють ТОВ «ДВ НАФТОГАЗОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ» здійснювати беззбиткове виробництво та реалізацію електричної енергії. Середня ціна на електричну енергію, що відпускається ТЕЦ в грудні 2019 року становить близько 132 коп. за 1 кВт*г без урахування ПДВ при середній собівартості виробництва близько 191 коп. за 1 кВт*г.

Необхідність перегляду тарифів на виробництво теплової енергії на 2020 рік обумовлена зміною собівартості виробництва в наслідок зменшення планових обсягів відпуску електричної енергії (у розрахунках чинних тарифів 488,3 млн. кВт*г, план на 2020 рік становить 354,7 млн. кВт*г.), а також зміною рівня заробітної плати та оптових цін на паливо, експлуатаційні матеріали, запасні частини і комплектуючі що відбувся за період дії існуючих тарифів.

Показники Чинні тарифи Проект на 2020 рік % росту
1 Тариф на відпуск електроенергії, коп./кВтг без ПДВ - 232,73 -
2 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення, грн./Гкал без ПДВ 693,21 715,72 3,2
3 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ, грн./Гкал без ПДВ 789,79 736,34 -6,8
4 Тариф на виробництво теплової енергії для потреб промислових споживачів, грн./Гкал без ПДВ 790,65 741,88 -6,2

Очікуємо зауважень та конструктивних пропозицій від усіх зацікавлених осіб, а також участі у відкритім обговоренні. Зауваження та пропозиції приймаються до 08.01.2020 р.